Thứ bảy, 8/10/2022

Bùi Minh Đức

Chuyên viên truyền thông

Bùi Minh Đức phụ trách truyền thông tại Viện iSEE, đồng thời là phóng viên tự do, dịch giả với 7 cuốn sách đã xuất bản. Anh sẽ theo học Thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Clark, Mỹ trong tháng 8/2022.

Tác giả được đọc nhiều

Đỗ Chí Nghĩa

Nhà báo, Đại biểu Quốc hội

Vũ Quang Minh

Đại sứ Việt Nam tại Đức

Nguyễn Văn Đáng

Tiến sĩ Quản trị công và Chính sách

Vũ Ngọc Bảo

Luật gia

Đậu Anh Tuấn

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Trần Tam Linh

Cử nhân Kiến trúc

Chu Thị Vân Anh

Chuyên gia giáo dục

Lê Thị Huyền Trang

Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng

Bùi Minh Đức

Chuyên viên truyền thông