Thứ ba, 23/7/2024
Thứ sáu, 8/7/2022, 08:26 (GMT+7)

Quy trình bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ ở Anh

Đảng Bảo thủ hiện là đảng cầm quyền ở Anh, vì vậy, việc bầu tân thủ tướng thay thế ông Boris Johnson thực chất là bầu ra lãnh đạo mới cho đảng Bảo thủ.