Thứ ba, 14/7/2020
Thứ ba, 26/9/2017, 21:00 (GMT+7)

Quy trình bắn hạ tên lửa xuyên lục địa của quân đội Mỹ

Hệ thống cảnh giới tiền phương sẽ phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), sau đó cung cấp tham số mục tiêu cho đạn đánh chặn.