Thứ sáu, 2/6/2023
Thứ sáu, 21/12/2018, 21:00 (GMT+7)

Quá trình Mỹ rút hoàn toàn lực lượng khỏi Syria

Quân đội Mỹ cần 60-100 ngày để rút toàn bộ lực lượng khỏi Syria, trong khi nhân viên ngoại giao Mỹ đã rời đi trong vòng 24 giờ.