Giải thưởng quảng cáo
Sáng tạo Việt Nam 2023

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam" năm 2023 là giải thưởng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam nhằm tôn vinh, ghi nhận những cống hiến của các nhà quảng cáo. Sự kiện thể hiện tầm quan trọng của quảng cáo trong quá trình xây dựng thương hiệu, phát triển kinh tế - xã hội đất nước; thúc đẩy hoạt động của lĩnh vực vươn tầm quốc tế.

Giải thưởng

1 Giải Grand Prix
17 Giải Sáng tạo
3 Giải Thương hiệu
4 Giải Truyền thông
3 Giải Đại sứ quảng cáo
12 Giải Vạn Xuân Classic

Thời gian cuộc thi

20 Tháng 9
2023

Mở cổng đăng ký tham dự và gửi bài thi.

20 Tháng 10
2023

Công bố 100 giám khảo bình chọn và bắt đầu bình chọn.

20 Tháng 11
2023

Đóng cổng đăng ký tham gia & gửi bài dự thi.

25 Tháng 11
2023

Kết thúc thời gian bình chọn của giám khảo bình chọn.

27 Tháng 11
2023

Công bố giám khảo chung cuộc.

17 Tháng 12
2023

Công bố kết quả & GALA chung kết, trao giải.

Tin tức

Đơn vị đồng hành và nhà tài trợ
Đơn vị chỉ đạo và tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ
ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
PHỐI HỢP TRUYỀN THÔNG