Gần 1.000 bài dự thi; hơn 100 giám khảo chấm thi;
hơn 40 giải được trao là dấu ấn của giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam
lần thứ hai tổ chức.

Gần 1.000 bài dự thi;
hơn 100 giám khảo chấm thi;
40 giải được trao
là dấu ấn của giải thưởng
Quảng cáo sáng tạo Việt Nam
lần thứ hai tổ chức.

15/9


Họp báo công bố giải thưởng

20/9


Nhận hồ sơ

20/10


Công bố 100 ban giám khảo
bình chọn

20/11


Đóng cổng nhận bài dự thi

25/11


Kết thúc thời gian bình chọn
của giám khảo

27/11


Công bố giám khảo chung cuộc

1-2/12


Chấm giải chung cuộc

17/12


Công bố kết quả và Gala trao giải

15/9


Họp báo công bố giải thưởng

20/9


Nhận hồ sơ

20/10


Công bố 100 ban giám khảo
bình chọn

20/11


Đóng cổng nhận bài dự thi

25/11


Kết thúc thời gian bình chọn
của giám khảo

27/11


Công bố giám khảo chung cuộc

1-2/12


Chấm giải chung cuộc

17/12


Công bố kết quả và Gala trao giải

"Tinh hoa ý tưởng, bừng sáng tạo Việt" ra mắt ban giám khảo bình chọn
và “Khát vọng Vạn Xuân” ra mắt ban giám khảo chung cuộc

Hàng trăm bài truyền thông trên các báo lớn, truyền hình, mạng xã hội,
thu hút sự quan tâm của hàng triệu doanh nghiệp, độc giả…