Bài dự thi
Chọn chủ đề

Cây cầu đèn cầu vồng ở công viên Ánh Sáng

Cây cầu đèn cầu vồng ở công viên Ánh Sáng

Khi thành phố lên đèn, các điểm nhấn về sắc màu ở công viên Ánh Sáng như cây cầu đèn cầu vồng này rất đẹp, là biểu tượng của từng khu vực trong công viên rộng lớn.

Trần Thị Mỹ Kim

Cây cầu đèn cầu vồng ở công viên Ánh Sáng

Chủ đề: Kiến trúc


Khi thành phố lên đèn, các điểm nhấn về sắc màu ở công viên Ánh Sáng như cây cầu đèn cầu vồng này rất đẹp, là biểu tượng của từng khu vực trong công viên rộng lớn.

Bài dự thi khác