Bài dự thi
Chọn chủ đề

Trên đồng

Trên đồng

Từ những cánh đồng hoang đầy lau sậy, mọc lên những kiến trúc đẹp và hữu ích.

VŨ THỊ UYÊN PHƯƠNG

Trên đồng

Chủ đề: Kiến trúc


Từ những cánh đồng hoang đầy lau sậy, mọc lên những kiến trúc đẹp và hữu ích.

Bài dự thi khác