Bài dự thi
Chọn chủ đề

Lối vào Vinhomes

Lối vào Vinhomes

Hàng cây xanh rợp bóng, tạo lối dẫn vào những tòa nhà xa xa của Vinhomes.

Lâm Chiêu

Lối vào Vinhomes

Chủ đề: Kiến trúc


Hàng cây xanh rợp bóng, tạo lối dẫn vào những tòa nhà xa xa của Vinhomes.

Bài dự thi khác