Bài dự thi
Chọn chủ đề

Bình minh trên Vinhomes Grand Park

Bình minh trên Vinhomes Grand Park

Mình rất thích ngắm nhìn bình minh thức giấc ở Vinhomes Grand Park. Vì vậy, mình thức dậy khá sớm từ lúc 5h30 và ngồi chờ mặt trời xuất hiện trên các tòa nhà, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống toàn cảnh Vinhomes Grand Park rất đẹp.

TRẦN THỊ MỸ KIM

Bình minh trên Vinhomes Grand Park

Chủ đề: Kiến trúc


Mình rất thích ngắm nhìn bình minh thức giấc ở Vinhomes Grand Park. Vì vậy, mình thức dậy khá sớm từ lúc 5h30 và ngồi chờ mặt trời xuất hiện trên các tòa nhà, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống toàn cảnh Vinhomes Grand Park rất đẹp.

Bài dự thi khác