Bài dự thi
Chọn chủ đề

Chăm sóc

Chăm sóc

Các block chung cư được chăm sóc định kỳ, bảo đảm ngăn ngừa xuống cấp.

VŨ THỊ UYÊN PHƯƠNG

Chăm sóc

Chủ đề: Kiến trúc


Các block chung cư được chăm sóc định kỳ, bảo đảm ngăn ngừa xuống cấp.

Bài dự thi khác