Bài dự thi
Chọn chủ đề

Trái tim Vinhomes Grand Park

Trái tim Vinhomes Grand Park

Kiến trúc độc đáo của khu công viên bờ sông trong ánh nắng chiều tạo thành hình trái tim trong lòng khu đô thị Vinhome Grand Park.

Lê Minh Phúc

Trái tim Vinhomes Grand Park

Chủ đề: Kiến trúc


Kiến trúc độc đáo của khu công viên bờ sông trong ánh nắng chiều tạo thành hình trái tim trong lòng khu đô thị Vinhome Grand Park.

Bài dự thi khác