Thứ bảy, 19/6/2021
Thứ sáu, 14/5/2021, 04:00 (GMT+7)

Dân Mỹ chưa thực sự mặn mà với xe điện

Có hơn một nửa số người được khảo sát sẽ đồng ý mua xe điện là chiếc xe tiếp Theo, nhưng phải trong 5-10 năm tới.