Thứ hai, 15/7/2024

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Trần Thanh Mẫn
  • Ngày sinh: 12/8/1962
  • Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
  • Phó Chủ tịch Thường Trực Quốc hội Việt Nam
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
1/1988 - 7/1992 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang
8/1992 - 6/1994 Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ
7/1994 - 11/1999 Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ
12/1999 - 12/2003 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ
1/2004 - 3/2008 Bí thư Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ
3/2008 - 2/2011 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
2/2011 - 4/2011 Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
4/2011 - 9/2015 Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ
10/2015 - 6/2017 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
4/2016 - 6/2017 Tổng Thư ký Ủy bản Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
6/2017 - 4/2021 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
4/2021 - nay Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam