Thứ tư, 29/11/2023

Bộ trưởng Phan Văn Giang

Phan Văn Giang
  • Ngày sinh: 14/10/1960
  • Quê quán: Tỉnh Thái Nguyên
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
  • Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương
  • Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
2010 Tư lệnh Quân đoàn 1
2011 Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
4/2014 Tư lệnh Quân khu 1
4/2016 Thứ trưởng Quốc phòng
5/2016 - 4/2021 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng
4/2021 Bộ trưởng Quốc phòng