Thứ hai, 22/4/2024

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
  • Ngày sinh: 14/4/1944
  • Quê quán: Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
  • Tổng bí thư khóa XI, XII, XIII
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
1957 - 1963 Học trường Phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội
1963 - 1967 Sinh viên Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội
12/1967 - 7/1968 Cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí học tập (nay là Tạp chí Cộng sản)
7/1968 - 8/1973 Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản; thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971); Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969 - 1973)
8/1973 - 4/1976 Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế - Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)
5/1976 - 8/1980 Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản
9/1980 - 8/1981 Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc
9/1981 - 7/1983 Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô
8/1983 - 2/1989 Phó ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987)
3/1989 - 4/1990 Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản
5/1990 - 7/1991 Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
8/1991 - 8/1996 Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
8/1996 - 2/1998 Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội
2/1998 - 1/2000 Phụ trách công tác tư tưởng - văn hoá và khoa giáo của Đảng
3/1998 - 8/2006 Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3/1998 - 11/2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (11/2001 - 8/2006)
1/2000 - 6/2006 Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XII, XIII, XIV
6/2006 - 7/2011 Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII
1/2011 - 10/2018 Tổng Bí thư
10/2018 - 4/2021 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
4/2021 Tổng Bí thư