Thứ bảy, 16/10/2021

Liên bang Nga

Quốc kỳ Liên bang Nga
  • Diện tích: 17.098.246 km2 (thứ 1 thế giới)
  • Dân số: 145,883 triệu người (ước tính 2020 - thứ 9 thế giới)
  • Thủ đô: Moskva
  • Châu lục: Châu Á - Châu Âu
  • Ngôn ngữ chính: Tiếng Nga
  • Quốc khánh: Ngày 16/6
  • Tổng thổng: Vladimir Putin
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Rúp (RUB)
  • GDP: 1.483 tỷ USD (2020 - thứ 11 thế giới - nguồn WB)
  • GDP bình quân: 10.127 USD (2020 - nguồn WB)