Thứ hai, 18/10/2021

Đức

Quốc kỳ Đức
  • Diện tích: 357.022 km2 (thứ 63 thế giới)
  • Dân số: 83,783 triệu người (thứ 19 thế giới)
  • Thủ đô: Berlin
  • Ngôn ngữ chính: Tiếng Đức
  • Quốc khánh: Ngày 3/10
  • Thủ tướng: Angela Merkel
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro (EUR)
  • GDP: 3.806 tỷ USD (2020 - thứ 4 thế giới - nguồn WB)
  • GDP bình quân: 45.723 USD (2020 - nguồn WB)