Thứ năm, 21/10/2021

Chu Ngọc Anh

Chu Ngọc Anh
  • Ngày sinh: 17/6/1965
  • Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII
  • Bí thư Trung ương Đảng XII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV
  • Thường trực Ban Bí thư

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
10/1988 - 11/1995 Nghiên cứu sinh; giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội
12/1995 - 7/1997 Công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (MITEC); Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
7/1997 - 11/2003 Phó trưởng phòng; Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
11/2003 - 8/2010 Chuyên viên; Phó Vụ trưởng Công nghệ cao; Cục trưởng Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
8/2010 - 3/2013 Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ
3/2013 - 5/2013 Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
5/2013 - 9/2015 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
9/2015 - 4/2016 Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ
4/2016 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
9/2020 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội