Thứ năm, 28/9/2023

Amee

Title amee
Tên đầy đủ Trần Huyền My
Ngày sinh 23/3/2000
Nơi sinh Hà Nội
Nghề nghiệp Ca sĩ - Diễn viên
Thời gian hoạt động 2018–nay