Thứ sáu, 2/12/2022
Mới nhất
Tin theo khu vực
International

Amee

Title amee
Tên đầy đủ Trần Huyền My
Ngày sinh 23/3/2000
Nơi sinh Hà Nội
Nghề nghiệp Ca sĩ - Diễn viên
Thời gian hoạt động 2018–nay