Thứ hai, 25/9/2023
Thứ tư, 26/10/2022, 10:29 (GMT+7)

Các dự án đường sắt đô thị đội vốn đầu tư

Bốn trong năm dự án đường sắt đô thị đang triển khai dự kiến tăng 80-150% tổng vốn đầu tư, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội giữa tháng 10.