Thứ bảy, 27/11/2021
Thứ bảy, 28/11/2020, 00:05 (GMT+7)

Bốn vụ án liên quan ông Đinh La Thăng

Ngoài 30 năm tù trong hai vụ án đã xét xử, ông Đinh La Thăng đang bị truy tố ở hai vụ án khác.