Thứ sáu, 31/3/2023
Thứ tư, 17/3/2021, 00:00 (GMT+7)

Ba vụ án của Trịnh Xuân Thanh

Cựu chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh phải chấp hành hình phạt chung là chung thân, bồi thường hơn 173 tỷ đồng trong ba vụ án.