Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ tư, 29/8/2018, 21:00 (GMT+7)

4 lực lượng nòng cốt của Quân chủng Vũ trụ Mỹ

Quan chức Lầu Năm Góc đang nghiên cứu những thành phần nhằm bảo đảm hoạt động của Quân chủng Vũ trụ tương lai.