Bài toán điền số cho trẻ 7 tuổi thách thức phụ huynh

Bài tập dưới đây giúp trẻ rèn luyện tư duy về quy luật số, được phát triển từ một bài toán gốc của tiến sĩ tâm lý học Howard Gardner.

Kiểm tra cách dùng cụm động từ ‘Get”
Qua 10 câu điền từ, bạn sẽ nắm được cách sử dụng các cụm đồng từ “get” như get up, get off, get together… 
Được hợp tác bởi:
Hội thảo du học - định cư New Zealand
Học sinh - sinh viên được cập nhật thông tin, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến du học và định cư New Zealand.
GD