Thứ tư, 22/3/2023
Thứ sáu, 17/3/2023, 20:00 (GMT+7)

'Yêu' thế nào khi về già để an toàn?

Tần suất, thời gian ra sao để phù hợp với từng thể trạng của người lớn tuối? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên lý giải.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Xanh Lê - Minh Hạnh

×
'Yêu' thế nào khi về già để an toàn?