Thứ hai, 26/2/2024
CHƯƠNG TRÌNH PODCAST

Người tiên phong

Những câu chuyện bạn chưa từng nghe về thành công, thất bại và kinh nghiệm xương máu từ những doanh nhân hàng đầu. Mỗi câu chuyện là một bài học.
1 tập
00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
×
CEO Acecook: ‘Làm hoàn hảo từ những việc bình thường nhất’