Thứ ba, 27/2/2024
Thứ bảy, 11/11/2017, 14:54 (GMT+7)

Xếp hàng từ mờ sáng chờ H&M khai trương tại Hà Nội

Hàng dài người trẻ xếp hàng từ 4h sáng chờ cửa hàng H&M đầu tiên tại Hà Nội mở cửa ngày khai trương.