Thứ năm, 25/7/2024
Thứ năm, 22/7/2021, 16:15 (GMT+7)

Xe nào được ưu tiên qua 22 chốt kiểm dịch Hà Nội?

Phương tiện đăng ký và dán "thẻ xanh", có mã QR code được ưu tiên qua chốt kiểm soát cửa ngõ thủ đô.