Thứ tư, 5/10/2022
Thứ ba, 13/7/2021, 12:26 (GMT+7)

22 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thủ đô

Từ 14/7, thành phố Hà Nội lập chốt kiểm soát người, phương tiện vào thành phố để phòng, chống dịch Covid 19.

Việt Chung - Võ Hải