Thứ năm, 28/1/2021
Thứ ba, 14/1/2020, 14:51 (GMT+7)

Vũ khí laser giúp Israel đối phó rocket

Hệ thống vũ khí laser mới có thể trang bị trên nhiều khí tài Israel, cho phép hạ các mục tiêu nhằm giảm tải cho lá chắn Iron Dome.

Vũ khí laser giúp Israel đối phó rocket
 
 

Đồ họa: Next Media