Thứ tư, 10/8/2022
VnExpress hôm nay         Thứ tư, 16/12/2020, 04:00 (GMT+7)

Việc lựa chọn nội các của Biden nói lên điều gì?

Với bối cảnh chia rẽ, đại dịch hoành hành, kinh tế khủng hoảng của Mỹ, chuyên gia cho rằng việc lựa chọn nội các là thách thức lớn với Biden, bởi nhân sự là chính sách.