Thứ tư, 24/7/2024
Thứ ba, 11/6/2019, 01:00 (GMT+7)

Vị trí 37 dự án BOT được đề nghị tăng phí

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến việc tăng phí 37 dự án BOT đã tới hạn theo lộ trình, với mức tăng 12-18%