Thứ ba, 24/5/2022
Thứ tư, 23/2/2022, 16:00 (GMT+7)

Vệ tinh theo dõi lượng nhiệt từ mỗi công trình trên Trái Đất

Công ty Anh dự định phóng 7 vệ tinh lên quỹ đạo để theo dõi nhiệt phát ra ở từng khu vực, thậm chí từng tòa nhà riêng lẻ.