Thứ sáu, 7/10/2022
Thầm thì         Thứ sáu, 16/9/2022, 20:00 (GMT+7)

Vai trò mùi hương trong cuộc 'yêu'

Mùi hương có thể kích thích tình dục ra sao? Nước hoa kích dục có tác dụng tới đâu? Bác sĩ Phan Chí Thành lý giải.

Xanh Lê