Thứ năm, 2/2/2023
Thứ bảy, 6/11/2021, 15:32 (GMT+7)

Uy lực vũ khí siêu vượt âm Trung Quốc

Vũ khí siêu vượt âm DF-17 của Trung Quốc bay nhanh hơn, xa hơn tên lửa hành trình và có khả năng né tránh lưới phòng không.

Đồ họa: USA Today