Thứ sáu, 25/6/2021
Thứ hai, 16/11/2020, 04:00 (GMT+7)

Ứng biến với thiên tai

Rút kinh nghiệm từ đợt bão lũ triền miên, người dân miền Trung cắt tỉa cây cối, chằng chống kỹ lưỡng nhà cửa; chính quyền cũng thông báo từng giờ mực nước sông... để giảm thiểu thiệt hại.