Thứ tư, 24/7/2024
Thứ năm, 24/2/2022, 04:00 (GMT+7)

Trở lại trường với kiến thức bằng 'không'

Nhiều học sinh trở lại trường với kiến thức bằng "không" dù chỉ còn 3 tháng kết thúc năm, cô Ngọc được động viên mạnh dạn cho các bé lưu ban.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Nguyễn Hằng
×
Trở lại trường với kiến thức bằng 'không'