Thứ sáu, 28/1/2022

Tổng thống Pháp Macron bị tát vào mặt