Thứ ba, 2/6/2020
Thứ ba, 8/1/2019, 19:00 (GMT+7)

Tốc độ cao lên kỷ lục của con người trong 100 năm qua

Gene, điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng là ba trong những yếu tố giúp con người cải thiện đáng kể chiều cao.