Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ năm, 6/12/2018, 11:00 (GMT+7)

Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con?

Kỷ lục sinh con nhiều nhất trong lịch sử thuộc về vị vua Maroc Moulay Ismail với 1.171 người con do 4 bà vợ và 500 thê thiếp sinh ra.