Thứ sáu, 21/6/2024
Thứ hai, 15/4/2024, 10:31 (GMT+7)

Tổ sư phái võ Nam Huỳnh Đạo là ai?

Theo sách 'Việt sử giai thoại', Ông là một trong 5 hổ tướng nổi danh của triều Nguyễn, là người có 'dung mạo khôi ngô, khỏe mạnh hơn người'.