Thứ tư, 5/8/2020
Thứ hai, 30/4/2018, 13:53 (GMT+7)

Tính khả thi của dịch chuyển tức thời dưới góc nhìn vật lý

Đồ vật hoặc con người có thể biến mất ở nơi này và xuất hiện ở nơi khác cùng lúc nhờ liên kết vật lý mang tên rối lượng tử.