Thứ tư, 5/8/2020
Thứ hai, 26/6/2017, 09:00 (GMT+7)

Trung Quốc tạo photon rối lượng tử ở khoảng cách kỷ lục

Trung Quốc tuyên bố tạo ra photon rối lượng tử trên vệ tinh rồi truyền về hai trạm trên mặt đất.