Thứ tư, 8/12/2021
Úp - Mở         Thứ tư, 17/11/2021, 17:00 (GMT+7)

Tình dục phóng khoáng, giới trẻ có biết tự bảo vệ mình?

Giới trẻ được cho là thế hệ phóng khoáng trong chuyện tình dục. Vậy phóng khoáng có đi đôi với hiểu biết về phóng tránh thai?