Thứ tư, 26/1/2022
Nguy - Cơ         Thứ năm, 15/10/2020, 20:20 (GMT+7)

'Tiki xây giấc mơ kỳ lân từ sự chính trực'

Lead Ngô Hoàng Gia Khánh, Phó tổng giám đốc Tiki cho biết không đánh đổi niềm tin của khách hàng lấy lợi nhuận, kể cả tăng trưởng chậm