Thứ năm, 23/9/2021
Thứ ba, 9/2/2021, 11:31 (GMT+7)

Tiến trình luận tội Trump lần hai

Sau khi Thượng viện Mỹ thông qua khung làm việc, đại diện Hạ viện và luật sư của Trump sẽ tranh luận trong phiên tòa luận tội lần thứ hai với cựu tổng thống.

Đồ họa: NY Times