Thứ năm, 29/2/2024
Thứ bảy, 27/6/2020, 00:00 (GMT+7)

Tiến độ 3 dự án cao tốc chuyển sang đầu tư công

3 dự án cao tốc Bắc Nam được Quốc hội chấp thuận chuyển từ vốn xã hội hóa sang đầu tư công sẽ đấu thầu trong tháng 7.

Tiến Thành - Đoàn Loan