Thứ sáu, 22/9/2023
Thứ bảy, 18/9/2021, 04:00 (GMT+7)

Thuốc trị Covid-19 'tự phong' trên mạng

'Âm tính ngay khi dùng 2 hộp', 'Hàng cấm nên càng hiếm'... là những chào mời về thuốc trị Covid trên mạng, theo bác sĩ, phần lớn thuốc này chưa được cấp phép và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Lê Giang
×
Thuốc trị Covid-19 'tự phong' trên mạng