Thứ ba, 30/5/2023
Thứ tư, 8/3/2023, 04:00 (GMT+7)

Thuê người đăng kiểm hộ

Lái xe từ Hà Nội về Vĩnh Phúc xếp lốt đăng kiểm từ 2h sáng nhưng vẫn không tới lượt, anh Tùng chấp nhận bỏ một triệu đồng nhờ người đăng kiểm hộ.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Xanh Lê

×
Thuê người đăng kiểm hộ